Bankbiljetten

Kosten voor mensen en middelen

Een cruciaal onderdeel van het projectvoorstel is een globale begroting voor de Gezonde School-aanpak. Schat het aantal in te zetten uren zo realistisch mogelijk in. Het belangrijkste hierbij is de projectcoördinatie: wie houdt zich de komende tijd structureel bezig met gezondheid? De activiteiten kunnen zoveel mogelijk worden ingevlochten in de dagelijkse gang van zaken op school, en hoeven dus amper 'extra' tijd te kosten. Stel uw begroting op aan de hand van de volgende kostenposten:

 • Personeel: inzet van taakuren eigen medewerkers
 • Ondersteuning: informatie en advies door derden, eventuele trainingen
 • Uitvoering activiteiten: door derden of eigen medewerkers
 • Aanschaf materialen: lesboekjes, lerarenhandleidingen, spelmaterialen et cetera
 • Accommodatiekosten: zaalhuur, velden, et cetera

Tips

 • Veel activiteiten die uw school onderneemt worden door organisaties kosteloos of voor een klein bedrag aangeboden. Bij Gezonde School-activiteiten in de zoektool staat wat de kosten zijn.
 • Informeer ook bij de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst in uw regio of er mogelijkheden zijn voor ondersteuning en of daar kosten aan verbonden zijn.
 • Maak gebruik van al bestaande gezondheidsactiviteiten zodat u niet het wiel opnieuw uitvindt.
Jongetje drinkt melk

Voorbeelddocument: begroting van de Koningin Julianaschool

Lees het begrotingsoverzicht van de Koningin Julianaschool uit Culemborg. Dit document is onderdeel van het Plan Gezonde School, dat inzicht geeft in relevante gezondheidsgegevens en de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op hun school.

Ondersteunende financiering Gezonde School

Voor de financiering van de Gezonde School-aanpak kunt u onder andere gebruik maken van de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

 • Landelijke subsidies vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL).
 • Sommige provincies hebben subsidiepotjes voor activiteiten.
 • Denk ook aan gemeentelijke regelingen voor schoolpleinen, het lokale sportbeleid en de zogeheten combinatiefunctionarissen.
 • Informeer of uw gemeente een JOGG-gemeente is en kijk of er activiteiten worden georganiseerd waarbij u kunt aansluiten.
 • Zoek met uw schoolbestuur naar personele ruimte voor Gezonde School.
 • Vraag ouders om een bijdrage voor activiteiten en materialen of vraag ze als vrijwilliger mee te werken.
 • Gezonde School leent zich goed voor sponsoring door het het lokale of regionale bedrijven. Of organiseer zelf een sponsorloop, een rommelmarkt of een loterij.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op de nieuwsbrief van Gezonde School. Zo krijgt u steeds het laatste nieuws over (financiële) ondersteuning rond Gezonde School. En kijk voor actuele informatie bij het onderdeel Advies en ondersteuning.

Tip

Wilt u meer hulp? Klop dan aan bij de Gezonde School-adviseur van de GGD of bij een contactpersoon van een van de themainstituten.