leerkrachten geven elkaar een hand


Veel schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zijn bezig met het opzetten van gedifferentieerd (leeffasebewust) personeelsbeleid. Daarbij is vitaliteit een belangrijk begrip, dat vaak bekeken wordt in relatie tot psychosociale arbeidsbelasting. Uitgangspunt van het beleid is dat werk moet bijdragen aan de energie en motivatie van docenten om tot goede resultaten te komen.

Gezonde leefstijl

De rol die de leefstijl van de medewerkers bij ‘gezond werken’ speelt is duidelijk: een gezonde leefstijl draagt bij aan de draagkracht van werknemers binnen het onderwijs. Maar toch is er vaak terughoudendheid bij scholen om een ‘gezonde leefstijl’ bij medewerkers op de agenda te zetten. Kun je je eigenlijk wel ‘bemoeien’ met de keuzes van volwassen medewerkers? Maar wie deze vraag plaatst in het kader van zowel goed werkgevers- als werknemerschap, komt tot de conclusie dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel werkgever als werknemer heeft belang bij duurzame inzetbaarheid. Het onderwerp ‘gezonde leefstijl’ past daarom wel degelijk binnen het kader van functioneringsgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers.

Koppelen aan andere activiteiten

Aandacht voor gezonde leefstijl van werknemers binnen het onderwijs is vaak goed te koppelen aan activiteiten die er op dit terrein gebeuren, gericht op de leerlingen. De voorbeeldfunctie die docenten hebben, kan hen sterken in het werken aan of behouden van een gezonde leefstijl.

Gezonde School-aanpak

Gezonde School is een integrale aanpak van het gezondheidsbeleid. Het werken aan gezondheid heeft het beste resultaat als de school op samenhangende wijze werkt aan de vier Gezonde School-pijlers:

  • Gezondheidseducatie: Medewerkers informeren over het belang van een gezonde leefstijl.
  • Fysieke en sociale omgeving: De fysieke en sociale omgeving zodanig inrichten dat deze optimaal is voor personeel. Betrek ook partijen buiten de school bij de aanpak, bijvoorbeeld door werknemers met korting lid te laten worden van sportclubs.
  • Signaleren: Het vroegtijdig signaleren van risico’s en daarop preventief zorg aanbieden.
  • Beleid: Afspraken, regels en protocollen en de handhaving daarvan. Als gezondheid in het beleid van een school wordt opgenomen draagt dat bij aan structurele en blijvende aandacht voor dit onderwerp.

Wilt u meer weten over de Gezonde School-aanpak? Lees meer over de aanpak.

Tip

Veel informatie over gezondheid op het werk is te vinden bij het programma Gezond Werk. Op de website van het Loket Gezond Leven vindt u praktische tips en voorbeelden.

Voorbeeld: RSG Enkhuizen werkt aan gezonde medewerkers

docent en leerlingen

 Door het denken in mogelijkheden en niet in beperkingen heeft de Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen in 2009 de ‘Kroon op het Werkprijs’ gewonnen. De vovoortgezet onderwijs -school met ongeveer 160 medewerkers heeft deze prijs gewonnen omdat de school de structuur, cultuur en de fysieke omgeving optimaal heeft laten aansluiten. De actief lerende leerling vormt altijd het uitgangspunt. Zonder actieve medewerkers geen actieve leerlingen. En zonder deze overtuiging bij het management en de medewerkers komt de boodschap ook niet aan bij leerlingen.