De Gezonde School-aanpak maakt het ook mogelijk op structurele wijze te werken aan gezondheid van het team. Daarmee beïnvloedt u de arbeidsparticipatie, het arbeidsverzuim en de arbeidsproductiviteit positief. Ook verbetert de Gezonde School-aanpak de motivatie onder medewerkers. 

Een school met Gezonde docenten vermindert niet alleen het ziekteverzuim, gezonde docenten leveren ook een betere kwaliteit in hun onderwijswerk en zijn duurzaam inzetbaar [1] [2] [3]. In het verleden zetten werkgevers hun gezondheidsbeleid vaak reactief in: men ondernam pas actie als een werknemer uitviel. Steeds meer scholen streven naar een preventieve in plaats van een verzuimgerichte benadering. De Gezonde School-aanpak helpt daarbij.

Het gezonde voorbeeld geven

Docenten en ondersteunend personeel geven het goede voorbeeld aan leerlingen, ook wat leefstijl betreft. Werken aan gezondheid van het team betekent dus eveneens werken aan gezondheid van leerlingen; een gezond voorbeeld doet goed volgen. Denk aan:

  • niet roken op het schoolterrein
  • geen ongezonde traktaties in de personeelskamer
  • het organiseren van sport- en spelactiviteiten waar niet alleen leerlingen, maar ook de docenten en ondersteunend personeel aan kunnen deelnemen

Bekijk de argumentenkaart voor een Gezonde School in het voortgezet onderwijs.

Referenties en bronnen

  1. Van Der Lucht F, Polder JJ.Van gezond naar beter. 2010.
  2. Bos V, De Jongh DM, Paulussen TG.Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. 2010.
  3. Eysink PE, van Reenen HH, Lambooij MS.Leefstijl en arbeid in balans. 2008.