docent voor de klas


Binnen scholen geldt in principe: alles voor de leerling! Daarom staat binnen de Gezonde School-aanpak aandacht voor de gezondheid van leerlingen voorop. Scholen die werken volgens de Gezonde School-aanpak weten hoe zij daar effectief aan kunnen werken. In de huidige tijd van vergrijzing, langer doorwerken tot je pensioen en de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt in de komende decennia, is het voor scholen daarnaast van belang om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Ook daarvoor is de Gezonde School-aanpak geschikt.

Scholen die kiezen voor een brede benadering van gezondheidsbeleid kunnen op de volgende terreinen winst boeken:

 • lager ziekteverzuim
 • minder werkdruk
 • hogere motivatie
 • grotere betrokkenheid bij organisatiedoelen
 • betere en transparantere interne communicatie
 • meer voldoening en collegialiteit
 • minder verloop van medewerkers
 • een grotere aantrekkingskracht van de school op de arbeidsmarkt

Dit alles kan leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit, meer continuïteit voor de leerlingen, betere schoolresultaten, alsmede een flinke kostenreductie [1]. Medewerkers die sporten zijn meer ontspannen, fitter en productiever. Er is onder deze groep minder verloop en de binding met de organisatie is groter [2]. Risicovol gedrag zoals roken, overmatig alcoholgebruik en weinig bewegen, heeft invloed op de gezondheid van werknemers en bepaalt direct en indirect de prestaties van medewerkers [3]. Met name in de sectoren zorg en onderwijs is veel aandacht voor werkdruk en psychische belasting, zo blijkt uit een RIVM-studie uit 2014 [4].

Referenties en bronnen

Referenties

 1. Van Der Lucht F, Polder JJ.Van gezond naar beter. 2010.
 2. Bos V, De Jongh DM, Paulussen TG.Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. 2010.
 3. Eysink PE, van Reenen HH, Lambooij MS.Leefstijl en arbeid in balans. 2008.
 4. Pas L., Busch M., Proper K.Beleid rondom mentale gezondheid in de werksetting. 2014.