Om aan de slag te gaan met gezonde leefstijl voor leerkrachten en andere medewerkers is een weloverwogen keuze van gezondheidsthema’s die voor deze doelgroep relevant zijn belangrijk. Hieronder een paar suggesties.

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen zouden volwassenen vijf dagen per week tenminste dertig minuten matig intensief (bijvoorbeeld stevig wandelen) moeten bewegen.

Binnen het primair onderwijs hebben leerkrachten in het dagelijks werk leven redelijk wat mogelijkheden om te bewegen. Tijdens het buitenspelen van de leerlingen kunnen zij naar buiten en een rondje lopen. Vaak zijn er ook geregeld excursies waar de klassen lopend of met de fiets naar toe gaan.

Meer informatie

Roken is een van de grootste gezondheidsrisico’s. Om collega’s die willen stoppen te helpen, is het zinvol dat de school kiest voor een actief anti-rookbeleid. Dat beleid werkt het beste als het breed gedragen wordt in de organisatie en als meerdere mensen zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Een actief anti-rookbeleid ondersteunt de bewustwording op de werkvloer.

Roken en regelgeving
Een belangrijk hulpmiddel in het ontmoedigen van roken is de tabakswet. Een belangrijke regel daaruit is dat er niet mag worden gerookt op het werk. De werkgever is vrij om in rookruimtes te voorzien of rookpauzes toe te staan. Maar hij mag roken op het werk (en daarmee rookpauzes) ook verbieden. Steeds meer instanties pleiten voor een verbod op roken op het schoolplein.

Meer informatie

De Arbowet laat zien dat alcohol, drugs en medicijnen een onderdeel moeten zijn van de verplichte risico-inventarisatie in organisaties. Hoewel iedere volwassene – en dus ook een leerkracht – zelf verantwoordelijk is voor zijn alcoholconsumptie, investeert een slimme werkgever in voorlichting en een passend alcoholbeleid. Dit schept duidelijkheid onder de medewerkers en is goed voor de organisatie als geheel. In een alcoholbeleid staan voorschriften over het gebruik van alcohol onder werktijd en vóór aanvang van het werk. Werkgevers kunnen onder bepaalde omstandigheden zelfs alcoholtesten laten uitvoeren. Maar voorkomen werkt natuurlijk beter. Daarom is het zinvol om medewerkers goed voor te lichten en leidinggevenden te trainen om tijdig problematisch alcoholgebruik te herkennen en eventueel taboedoorbrekende gesprekken te voeren.

Meer informatie

Onder werktijd zijn er meerdere eetmomenten, zoals de lunch, tussendoortjes en traktaties van collega’s. Die momenten zijn goede aangrijpingspunten voor het stimuleren van gezonde voeding en het voorkómen van overgewicht. Het samen opstellen van een traktatiebeleid is een mooie ingang om het team te stimuleren om ook onderling gezonde traktaties uit te delen.

Een persoonlijke benadering helpt leerkrachten om gezond te eten. Denk aan een persoonlijke voedingscheck, dieetadvies en begeleiding door een diëtist. Andere zaken die de directie kan inzetten zijn bijvoorbeeld een groepsvoorlichting door een diëtist en voorlichtingsmateriaal over gezonde voeding. 

Meer informatie

Voedingscentrum.nl

De hoge werkdruk is een van de belangrijkste aandachtspunten binnen het primair onderwijs. Het is voor de school van belang om goed te kijken naar het aantal taken dat buiten de lessen om op de leerkrachten afkomt. In het kader vindt u meer informatie over een Gezonde School-activiteit die helpt bij het mentaal fit houden van leerkrachten die overbelast zijn geraakt.

Voorbeeld: Preventie van langdurig ziekteverzuim en depressie bij werknemers met een hoog risico

De interventie Preventie van langdurig ziekteverzuim heeft een tweeledig doel: ten eerste het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en ten tweede het reduceren van depressieve klachten. Aangezien onderwijzend personeel een risicogroep is voor verzuim, kan deze effectief bewezen interventie zeer relevant zijn voor medewerkers in het onderwijs.

Meer informatie

Als het gaat om sociale veiligheid, speelt de onderwijsinspectie een belangrijke rol. Deze houdt toezicht op de sociale veiligheid van leerlingen en leerkrachten. Vertrouwensinspecteurs worden nog altijd benaderd met klachten over grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen van leerlingen en medewerkers, maar ook van de schoolleiding. In veel gevallen is het gevoel van veiligheid in het geding. Het is belangrijk dat een school aantasting van sociale veiligheid probeert te voorkomen. Een gedragscode voor de sociale omgang kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Kijk ook eens op Wegwijzerjeugdenveiligheid.nl

Tip

Tip! Op de website van het Kenniscentrum Sport staat het BRAVO-kompas, met veel handige informatie over instrumenten en praktijkvoorbeelden voor gezondheidsbeleid. BRAVO staat voor de thema's bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.