De Gezonde School-aanpak maakt het ook mogelijk op structurele wijze te werken aan gezondheid van het team. Dit heeft een positieve invloed op de arbeidsparticipatie, het verzuim en de productiviteit. Ook verbetert het werken aan Gezonde School de motivatie onder leerkrachten.

Een school met Gezonde leerkrachten vermindert niet alleen het ziekteverzuim, gezonde leerkrachten leveren ook een betere kwaliteit in hun onderwijswerk en zijn duurzaam inzetbaar [1][2][3]. In het verleden zetten werkgevers hun gezondheidsbeleid vaak reactief in: men ondernam pas actie als een werknemer uitviel. Steeds meer scholen streven naar een preventieve in plaats van een verzuimgerichte benadering. De Gezonde School-aanpak helpt daarbij.

Het gezonde voorbeeld geven

Leerkrachten en ondersteunend personeel geven het goede voorbeeld aan leerlingen, ook wat leefstijl betreft. Werken aan gezondheid van het team betekent dus eveneens werken aan gezondheid van leerlingen; een gezond voorbeeld doet goed volgen. Denk aan:

  • niet roken op het schoolplein;
  • geen ongezonde traktaties in de personeelskamer en in de groep;
  • meer bewegen op het schoolplein;
  • organiseren van sport- en spelactiviteiten waar ook de leerkrachten aan deelnemen.

Bekijk de argumentenkaart voor een Gezonde School in het primair onderwijs. Er is ook een factsheet over het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties.

Referenties en bronnen

Referenties en bronnen

  1. Van Der Lucht F, Polder JJ.Van gezond naar beter. 2010.
  2. Bos V, De Jongh DM, Paulussen TG.Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. 2010.
  3. Eysink PE, van Reenen HH, Lambooij MS.Leefstijl en arbeid in balans. 2008.