De Gezonde School-aanpak maakt het ook mogelijk op structurele wijze te werken aan gezondheid van het team. Dit heeft een positieve invloed op de arbeidsparticipatie, het verzuim en de productiviteit. Ook verbetert het werken aan Gezonde School de motivatie onder medewerkers. 

Een school met gezonde medewerkers vermindert niet alleen het ziekteverzuim, gezonde medewerkers leveren ook een betere kwaliteit in hun onderwijswerk en zijn duurzaam inzetbaar. [1][2][3]. In het verleden zetten werkgevers hun gezondheidsbeleid vaak reactief in: men ondernam pas actie als een werknemer uitviel. Steeds meer scholen streven naar een preventieve in plaats van een verzuimgerichte benadering. De Gezonde School-aanpak helpt daarbij.

Het gezonde voorbeeld geven

Medewerkers geven het goede voorbeeld aan studenten, ook wat leefstijl betreft. Werken aan gezondheid van het team betekent dus eveneens werken aan gezondheid van studenten; een gezond voorbeeld doet goed volgen. Denk aan:

  • niet roken op het schoolterrein
  • geen ongezonde traktaties in de personeelskamer
  • het organiseren van sport- en spelactiviteiten waar niet alleen studenten, maar ook medewerkers aan kunnen deelnemen.

Bekijk de argumentenkaart voor een Gezonde School in het mbo

Bekijk de factsheet 'Gezonde School-aanpak biedt kansen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs'.

Referenties en bronnen

  1. Van Der Lucht F, Polder JJ. Van gezond naar beter
  2. Bos V, De Jongh DM, Paulussen TG. Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. 2010.
  3. Eysink PE, van Reenen HH, Lambooij MS. Leefstijl en arbeid in balans. 2008.