"Het ondersteuningsaanbod zie ik als een mooie kans voor scholen waarbij ik merk dat het aan tijd of mankracht ontbreekt. Het is een extra handvat om het Gezonde School beleid op een structurele manier op te zetten en geeft extra energie. Afgelopen ronde hebben veel scholen waar ik contact mee heb, ondersteuning toegekend gekregen. Ik heb hen hierbij geholpen door de beschikbare informatie te delen en daar waar nodig samen de aanvraag in te vullen. Inmiddels ben ik met deze scholen al een tijdje met Gezonde School aan de slag en zijn zij goed op weg met het aanvragen van een themacertificaat Gezonde School."

Om te werken aan Gezonde School krijgen scholen naast het bedrag van € 3.000,- ook advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst . Hiervoor moet een school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD uit hun regio. Noortje Wolters is Gezonde School-adviseur in de regio Noord en Oost-Gelderland. Wat is haar ervaring met het ondersteuningsaanbod? 

1. Hoe helpt de GSA scholen in de aanvraagperiode en na de toekenning van het ondersteuningsaanbod? 

De ondersteuningsronde wordt landelijk verspreid en is dus voor alle scholen aan te vragen. De scholen waar ik als Gezonde School-adviseur contact mee heb, heb ik persoonlijk benaderd om gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod. Dit zijn scholen die intrinsiek gemotiveerd zijn om structureel met een gezondheidsthema aan de slag te gaan. 

Ik heb hen alle beschikbare informatie gestuurd om de aanvraag in te dienen en het waar nodig samen met hen doorlopen. Daarna is het afwachten of de aanvraag wordt toegekend. Voor veel scholen is dit gelukt. Na de toekenning heb ik contact opgenomen met de desbetreffende scholen en kijk ik samen met school waar ze op dat moment staan en wat er nog nodig is om aan de 4 pijlers van het gezondheidsthema te voldoen. 

2. Wat is je bijgebleven van de ondersteuning aan de scholen tijdens ronde 2017? 

Dat we als Gezonde School adviseurs kritisch mogen zijn in welke scholen we het ondersteuningsaanbod extra aanbevelen. Scholen hebben soms vanwege een hoge werkdruk, reorganisaties of ander onderwijssysteem onvoldoende energie voor het schoolgezondheidsbeleid. Dit is vaak geen onwil, maar wel een belangrijke factor voor het opzetten en slagen van structureel en duurzaam gezondheidsbeleid.

3. Hoe gaat het nu met de scholen in jullie regio die afgelopen periode ondersteuning hebben ontvangen?  

De meeste scholen in mijn regio zijn goed op weg met het aanvragen van een themacertificaat Gezonde School. Er is 1 basisschool die inmiddels het themacertificaat Bewegen en Sport heeft behaald en 2 basisscholen die midden in de aanvraag zitten voor het themacertificaat Voeding. 

Op het voortgezet onderwijs en op het MBO duurt het gemiddeld gezien iets langer vanwege de verschillende locaties, maar ook die zijn planmatig aan de slag. 

4. Heb je een reactie van een school of scholen op de ondersteuning van de GSA vanuit het ondersteuningsaanbod? 

Het ondersteuningsaanbod is voor scholen een extra handvat om het Gezonde School beleid op een structurele manier op te zetten. Het geeft hen op deze manier extra energie want er kan tijd voor vrij worden gemaakt door de taakuren die ingezet kunnen worden van het ondersteuningsaanbod. Daarnaast zijn er ook scholen die het bedrag gedeeltelijk voor taakuren inzetten en het overige geld bijvoorbeeld besteden aan een lespakket.

5. Welke vragen hebben scholen over het ondersteuningsaanbod of over Gezonde School?

Scholen hebben vooral vragen over hoe zij de pijler leseducatie en beleid op een structurele manier kunnen implementeren. Door de verschillende onderwijsmethoden ( jenaplan, montessori, vrijeschool, etc.) is het soms nog even zoeken welk lespakket het beste aansluit voor scholen en hoe deze in te passen is in het bestaande lesprogramma. 
Daarnaast hebben scholen i.r.t. het ondersteuningsaanbod vaak de vraag wat ze mogen declareren voor de beschikbare 3000 euro en hoe ze dit in kunnen dienen.

6. Wat betekent het ondersteuningsaanbod voor jou? 

Het ondersteuningsaanbod zie ik als een mooie kans voor scholen waarbij ik merk dat het aan tijd of mankracht ontbreekt. Leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Om het gezondheidsbeleid bij iedere school een kans te geven is er tijd en ruimte nodig.  Op die manier ontstaat er een positieve vibe binnen een school waarin het gezondheidsbeleid haar vruchten af gaat werpen. Leerkrachten zijn ten slotte de ambassadeur van de (gezonde) school. En als je ergens voor gaat, moet je het ook goed kunnen doen.