In mei 2019 krijgen de scholen die een aanvraag hebben ingediend voor het Ondersteuningsaanbod ronde 2019 (schooljaar 2019-2020) bericht of hun aanvraag wel of niet is toegekend.

  1.  De school benoemt een Gezonde School-coördinator. De Gezonde School-coördinator kan direct aan het werk met de voorbereiding van de Gezonde School-aanpak voor: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
  2.  De Gezonde School-coördinator volgt een scholingsdag Gezonde School in schooljaar 2019-2020.
  3.  De school neemt contact op met een Gezonde School-adviseur om afspraken te maken over de gewenste begeleiding. Bekijk de contactpersonen van uw GGD-regio.
  4.  Wanneer een deel van de € 3.000,- wordt ingezet voor de inkoop van een Gezonde School-activiteit of programma, neemt de school zelf contact op met de eigenaar daarvan. Vanuit het ondersteuningsbudget kunnen alleen erkende Gezonde School-activiteiten worden gekozen. Voor 30 juni 2020 zorgt de school ervoor dat de schoollocatie voldoet aan de voorwaarden van het gekozen thema en vraagt het themacertificaat van het vignet Gezonde School aan. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen/studenten en uitblinkt op het gekozen thema.
  5. Kiest de school er echter voor om vóór 30 juni 2020 geen themacertificaat van het vignet Gezonde School aan te vragen, dan moeten vóór 30 juni 2020 de verantwoordingsvragen* volledig beantwoord zijn. Hiermee levert de school bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning. Op basis hiervan wordt de € 3.000,- vergoed. 
  6.  De school dient de factuur in voor 30 september 2020. Dit kan via mijngezondeschool
  7. * Via een steekproef controleren we of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan uw school door de projectleider Ondersteuningsaanbod.