Ondersteuningsronde 2016

151106juichendekinderen850x173px

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar: info@gezondeschool.nl onder vermelding van "ondersteuningsronde 2016".

Vanwege het beperkte budget was het alleen voor een geselecteerde groep scholen mogelijk om een aanvraag voor ondersteuning in te dienen. De volgende scholen konden van 15 november tot en met 18 december 2015 via een online formulier een aanvraag doen:

  • Basisscholen die in 2015 aan Het Nationaal Schoolontbijt hebben deelgenomen.
  • Alle poprimair onderwijs - en vovoortgezet onderwijs -schoollocaties waarvan de aanvraag in 2015 niet of deels is toegekend.
  • Alle mbomiddelbaar beroepsonderwijs -schoollocaties.

Het ondersteuningsaanbod

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 2.800,-. Schoollocaties kiezen zelf hoe ze dit bedrag inzetten:

  • Begeleiding door een Gezonde Schooladviseur (maximaal € 800,-, /ongeveer 10 uur) is een vast gegeven. Dit is voor het begeleiden van de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School.
  • Een bedrag van € 2.000,- voor de vergoeding van taakuren van een eigen medewerker van de school voor het voldoen aan de voorwaarden en realiseren van de aanvraag voor een themacertificaat van het vignet. En/óf een Gezonde School-activiteit die nodig is voor het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Bekijk de activiteiten.

Meer over de ondersteuningsmogelijkheden

Contact

Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar info@gezondeschool.nl onder vermelding van ‘ondersteuningsaanbod Gezonde School 2016’. De servicedesk is beperkt telefonisch bereikbaar. Daarom vragen wij u per mail contact op te nemen.