Gezonde School-adviseurs 2016

151110overlegtussenadviseurs850x173px

Gezonde School-adviseurs hebben een belangrijke rol bij alle schoollocaties die deelnemen aan het ondersteuningsaanbod. Zij begeleiden en adviseren de school actief en persoonlijk bij het voldoen aan de voorwaarden voor en het aanvragen van een themacertificaat en kijken mee bij de aanvraag.

Als uw aanvraag voor het ondersteuningsaanbod is toegekend, neemt u contact op met een Gezonde School-adviseur om afspraken te maken over de begeleiding. In totaal is hiervoor maximaal € 800 beschikbaar. Dit komt neer op ongeveer tien uur. Het kan ook zijn dat de Gezonde School-adviseur alleen meekijkt naar de aanvraag die u gaat indienen omdat u al goed op weg bent. Dan zijn er dus minder begeleidingsuren nodig. Samen bepaalt u welke begeleiding de adviseur verzorgt. Het uiteindelijke doel is de aanvraag van een themacertificaat vóór 15 oktober 2016.

Maar liefst 98 scholen in Overijssel vroegen ondersteuning aan

In Overijssel waren maar liefst 98 scholen die gebruik maakten van het Ondersteuningsaanbod 2016 om een of meerdere vignetten Gezonde School te behalen. Van alle GGDGemeentelijke gezondheidsdienst 'en ontving GGD IJsselland de meeste aanvragen voor het Ondersteuningsaanbod 2016. Bekijk hier het filmpje van rtvOost over vignet Gezonde School in regio IJsselland.