Voorwaarden deelname ondersteuningsaanbod 2016

De volgende voorwaarden gelden voor deelname aan het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2016:

  • Voorwaarde voor het ontvangen van de ondersteuning is dat uw school in de periode januari 2016 tot en met 15 oktober 2016 voldoet aan de voorwaarden voor een themacertificaat van het vignet Gezonde School en dit themacertificaat aanvraagt. De ondersteuning kan niet met terugwerkende kracht voor eerder aangevraagde certificaten worden ingezet.
  • De directeur (poprimair onderwijs ), (con)rector (vovoortgezet onderwijs ) of het college van bestuur (mbomiddelbaar beroepsonderwijs ) moet akkoord zijn met de aanvraag.
  • Scholen nemen zelf contact op met de Gezonde School-adviseur en bestellen zelf de gewenste Gezonde School-activiteit.
  • Alleen activiteiten vanaf goed beschreven activiteiten kunnen via het ondersteuningsaanbod worden vergoed. Deze vindt u in de zoektool bij: 
  • Een Gezonde School-adviseur helpt u actief en persoonlijk bij het voorbereiden en doen van de aanvraag.
  • Mocht in het loop van het proces blijken dat u de deadline van 15 oktober niet gaat halen dan stemt u z.s.m. met uw Gezonde School-adviseur af welke stappen uw school moet nemen om het themacertificaat alsnog in te dienen. De Gezonde School-adviseur zal dit melden. Op basis hiervan wordt gekeken of de € 2.000,- als nog vergoed gaat worden.
  • Voor 15 oktober 2016 dient u ook een factuur in van € 2.000,-. Gebruik hiervoor de voorbeeldfactuur.