In het schooljaar 2018-2019 hebben 809 scholen het Ondersteuningsaanbod Gezonde School toegekend gekregen. 710 scholen hebben hiervan gebruik gemaakt. Om inzicht te krijgen in hun ervaringen en reacties is een evaluatieonderzoek uitgevoerd.

De belangrijkste resultaten staan in de factsheet 'Evaluatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School, ronde 2018'.