In onderstaand overzicht vindt u de Gezonde School-activiteiten1 die vallen binnen de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

1Deze activiteiten zijn per onderwijstype (poprimair onderwijs , so, vovoortgezet onderwijs , mbomiddelbaar beroepsonderwijs ) gegroepeerd. Het aantal sterretjes achter de activiteit geeft het kwaliteitsniveau van deze interventie weer (maximaal 4). Meer informatie over werkwijze beoordeling.

Goed beschreven =
Goed onderbouwd = *
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit = **
Goede aanwijzingen voor effectiviteit = ***
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit = ****