Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Om het drinken van kraanwater op meer op scholen te stimuleren is de Subsidie Watertappunten in het leven geroepen. Honderden scholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een nieuw aan te schaffen watertappunt op school, zodat leerlingen en studenten tussendoor water kunnen tappen, wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl.

Heeft uw school al een binnenwatertappunt, maar is het wenselijk om vanwege een grote leerlingen- of studentenpopulatie een extra tappunt aan te schaffen? Of is er al een tappunt buiten, maar is het niet mogelijk om er bidons mee te vullen? Ook dan is de subsidie Watertappunten inzetbaar. Maar als een schoollocatie al beschikt over een watertappunt, aangeschaft vóór de subsidieregeling van start ging, dan is achteraf declareren niet mogelijk.

deelname ronde 3

Deelname ronde 3

Alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kunnen gebruikmaken van de derde ronde van de subsidie Watertappunten 2021 voor de aanschaf en realisatie van een nieuw watertappunt. Alleen bij sprake van over-inschrijving maken we gebruik van criteria die zijn opgesteld door een selectiecommissie. Hierbij speelt de volgorde van registratie voor de regeling geen rol.

Ronde 3 betreft een verkorte ronde. Daarom vragen wij u om goed na te gaan of u daadwerkelijk overgaat tot realisatie van een watertappunt na toekenning. Ons streven is om zoveel mogelijk scholen te ondersteunen met een financiële tegemoetkoming bij plaatsing.

De inschrijving voor de derde ronde van de subsidie Watertappunten loopt van 8 maart tot en met 19 april 2021 via Mijngezondeschool.nl U vindt daar ook helder uitgelegd hoe u dit precies doet. In de tweede week van mei informeren wij scholen over de toekenningen.

Filmpje subsidie watertappunt

Een watertappunt op uw school? Bekijk het filmpje!

Subsidie Watertappunten voor elk type onderwijs

Ons doel is om zo veel mogelijk watertappunten op onderwijslocaties te realiseren. Naast het primair onderwijs kunnen ook schoollocaties binnen het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gebruik maken van de derde ronde van de subsidie Watertappunten 2021. Want ook bij deze leerlingen en studenten is gezondheidswinst te behalen, door het beschikbaar stellen van kraanwater als gezonde dorstlesser.

Buiten- of binnenwatertappunt?

Het kan wenselijk zijn om ook een binnenwatertappunt te realiseren, bijvoorbeeld in de schoolkantine. In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moeten leerlingen en studenten nu vaak uitwijken naar sanitaire voorzieningen om waterflessen te vullen. Dit past niet bij ons streven om scholieren de mogelijkheid te bieden om water te tappen op plekken die aan de gewenste hygiënische randvoorwaarden voldoen. Bovendien gaat het drinken van water van de tap het gebruik van plastic wegwerpflesjes tegen, dus het is ook nog eens duurzaam!

Scholen zijn vrij om een buiten- of binnenwatertappunt te kiezen. Belangrijk is dat het drinkwatertappunt schoon drinkwater levert, hygiënisch en robuust is. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen en studenten van de school, leraren, ouders en verzorgers, en eventueel ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen. Bekijk ook de watertaptoolkit met handige tips en informatie voor het maken van een weloverwogen keuze.

75% van de gemaakte kosten vergoed

Bij de derde ronde van de subsidie Watertappunten krijgt een schoollocatie 75% van de kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud van een of twee nieuwe watertappunt(en) vergoed. Hierbij geldt een maximum te declareren bedrag van in totaal €2.000 (incl. BTWBelasting op de toegevoegde waarde) in het geval van een buitenwatertappunt en €1.000 (incl. BTW) voor een binnenwatertappunt. De school betaalt in beide gevallen dus 25% van de kosten zelf. Een binnenwatertappunt is in de aanschaf goedkoper. Daarom krijgen scholen de keuze om twee binnenwatertappunten te realiseren, waarbij beide tappunten mogen worden gedeclareerd met een maximum totaalbedrag van €2.000 (incl. BTW).

Uiteraard kan de school vragen of andere partijen willen bijdragen aan de kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente, een lokale samenwerkingspartner, een buurtvereniging, sportclub of serviceclub. Vraag de mogelijkheden na bij de Gezonde School-adviseur, JOGG-regisseur of de Schoolkantine Brigade. Het is ook mogelijk om een watertappunt te leasen. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie is het belangrijk dat het leasecontract voor vijf jaar of langer is. Bij afloop van het leasecontract krijgen scholen veelal de keuze om te verlengen, met korting het watertappunt te kopen of weg te laten halen.

Declaratiemogelijkheid

Scholen die van de subsidie Watertappunten gebruikmaken, schieten zelf alle kosten voor. Het tijdsvenster voor realisatie, verantwoording en facturatie van een watertappunt bij toekenning in ronde 3 loopt tot 1 december 2021. Het tijdsvenster voor realisatie, verantwoording en facturatie van een watertappunt voor ronde 2 (2020-2021) loopt ook tot 1 december 2021. Als het nieuwe watertappunt op school in gebruik is genomen, worden de gemaakte kosten gedeclareerd via het account van de school op Mijngezondeschool.nl. De school ontvangt dan 75% van de gemaakt kosten met een maximum bedrag van €2.000 op het opgegeven bankrekeningnummer van de school.

Over de subsidie Watertappunten

De subsidie Watertappunten is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. JOGG, het Voedingscentrum en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt, het drinken van kraanwater draagt hieraan bij.

Kraanwater en Gezonde School

Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen, studenten en medewerkers water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein of in het schoolgebouw (bijvoorbeeld in de kantine) is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding (po, sovo, mbo).