Het is belangrijk dat de aanschaf van een watertappunt een weloverwogen keuze van de school is. Daarom is er voldoende de tijd om hierover na te denken. De belangstellingsregistratie is niet bindend voor een school. Het is belangrijk om over alle aspecten na te denken die komen kijken bij de koop, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. Raadpleeg daarom de watertaptoolkit.

Er gelden geen voorwaarden voor scholen om gebruik te mogen maken van de subsidie watertappunten. Alle scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kunnen gebruik maken van de tweede ronde van de subsidie Watertappunten 2020-2021. Alleen als er sprake is van een over-inschrijving hanteren we een aantal criteria om een selectie te maken. Voor ronde 3 hebben scholen van 8 maart tot en met 19 april de tijd om hun belangstelling kenbaar te maken en moet het watertappunt voor 1 december gerealiseerd zijn en de kosten verantwoord en gedeclareerd.

Het is mogelijk een watertappunt te leasen. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie is het belangrijk dat het leasecontract voor vijf jaar of langer is. Bij afloop van het leasecontract krijgen scholen veelal de keuze om het contract te verlengen, het tappunt met korting te kopen of weg te laten halen.

Alle bedragen, dus ook het subsidiebedrag zijn inclusief btw.

Zowel de kosten voor de aanschaf, aanleg als onderhoud van het nieuwe watertappunt mogen gedeclareerd worden. Een schoollocatie krijgt 75% van deze kosten vergoed. Wel moeten de kosten voor onderhoud vooraf meegenomen worden in de overeenkomst met de leverancier. Voor de vergoeding geldt een maximum te declareren bedrag van in totaal €2.000 in het geval van een buitenwatertappunt of twee binnenwatertappunten en €1.000 voor één binnenwatertappunt. Let op: vanuit deze subsidie worden geen extra materialen (zoals communicatieborden of waterflessen) vergoed.

De financiële tegemoetkoming geldt per schoollocatie. Als een scholengemeenschap uit meerdere locaties bestaat, kan elke locatie afzonderlijk deelnemen aan de regeling.

Staat de school in een JOGG-gemeente, dan kan de JOGG-regisseur meedenken en adviseren over de keuze van het watertappunt en de cofinanciering.

De Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  adviseert en ondersteunt scholen bij het werken met de Gezonde School-aanpak. Door deze aanpak te volgen besteedt een school structureel en planmatig aandacht aan een gezondheidsthema. Met een watertappunt is al voldaan aan een vereiste, waardoor het themacertificaat Voeding een stap dichterbij is gekomen. Neem contact op met de Gezonde School-adviseur voor meer informatie.

Brigadiers van de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum ondersteunen scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs bij het realiseren van een gezondere schoolkantine. Een gezonde schoolkantine is een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken, dat betekent ook kiezen voor water van de tap in plaats van frisdrank.

Heeft u na het lezen van de informatie op de website nog vragen en staat de vraag niet op deze pagina? Mail dan naar info@gezondeschool.nl en vermeld ‘Subsidie watertappunt’ in de onderwerpregel. We streven ernaar vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden (met uitzondering van de vakantieperiodes). Vermeld ook een telefoonnummer zodat we eventueel telefonisch contact kunnen opnemen.

Vragen over Mijngezondeschool.nl

Om een ondersteunende regeling van Gezonde School aan te vragen, moet uw school een account hebben op Mijngezondeschool.nl. Per school maakt u gebruik van één account. Heeft uw school nog geen account of twijfelt u of uw school al een account heeft? Een account aanmaken gaat eenvoudig via de homepage van Mijngezondeschool met de knop ‘Maak een account aan’. Voor de registratie zijn schoolgegevens nodig zoals naam school, adres, contactpersoon en ook het BRIN-nummer. Door het BRIN-nummer van uw school in te voeren worden, als uw school al een account heeft, de schoolgegevens in een oranje kader getoond met daarbij de opmerking dat er al een schoolaccount actief is.

Na registratie heeft u toegang tot het scholendashboard met alle gegevens en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende regelingen. In deze animatie nemen wij u mee in de functionaliteiten van Mijngezondeschool.nl

Iedere school kan een inlog aanmaken voor Mijngezondeschool.nl. Voor deze inlog wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres van de Gezonde School-contactpersoon op school. Weet u niet meer wie de contactpersoon is binnen uw school of scholengemeenschap? Vraag het na bij uw directeur of bestuur. Komt u er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en wij helpen u verder. U kunt het ook uw Gezonde School-adviseur vragen.

Als de contactpersoon niet langer werkzaam is op uw school kunt u door in te loggen op Mijngezondeschool.nl via Mijn profiel de gegevens van de nieuwe contactpersoon doorgeven, zoals  naam en e-mailadres. Komt u er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en vermeld hier gelijk bij wie de huidige contactpersoon is van de school en de gegevens van de nieuwe contactpersoon.

Via ‘wachtwoord vergeten’ kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. De knop vindt u rechtsboven op de homepagina van mijngezondeschool.nl. Hiervoor heeft u het e-mailadres nodig van de contactpersoon van uw school en moet het account van uw school al geactiveerd zijn. Heeft u geen e-mail ontvangen? Kijk dan in uw 'ongewenste mail'. Soms worden deze mails automatisch als spam gemarkeerd.

 

Het is in het systeem niet mogelijk om twee contactpersonen als inlogcontactpersoon te registreren. Er is maar één inlogcontactpersoon mogelijk. Overlegt u intern wie dit het beste kan zijn. Voor bepaalde regelingen is het mogelijk om in het scholendashboard een extra contactpersoon aan te geven. Deze persoon ontvangt per e-mail informatie over de regeling.