Voor de leerling/student: Een gezonde eetomgeving

  • Geschikt voor alle onderwijstypen, maar vooral voor het vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs .
  • Sluit aan bij het thema Voeding (po, vo, mbo).

Richt je omgeving zo in, zodat je eerder wordt verleid om een gezonde keuze te maken! Zet bijvoorbeeld een fruitschaal met veel soorten (snack)groenten en fruit op een centrale plaats in de woonkamer. Je zult zien dat je veel gezonder gaat eten. Dit idee van 'nudging' is ook een belangrijk onderdeel van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Bekijk het YouTube-filmpje om te zien hoe dit werkt. 

Ingezonden door: Voedingscentrum