Voor de leerling/student en leerkracht: Kaap de Keuken

  • Geschikt voor alle onderwijstypen, maar vooral voor het vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs .
  • Sluit aan bij het thema Voeding (po, vo, mbo).

Het gratis online lespakket over gezond, veilig en duurzaam eten voor vo en mbo is herzien. Met de gloednieuwe les Kaap de keuken! In deze les kunnen leerlingen samen koken met ouders/verzorgers in eigen keuken. Kijk op de website voor meer informatie over Kaap de Keuken.

Ingezonden door: Voedingscentrum