Voor de leerkracht:  hoe te handelen bij seksueel misbruik van leerlingen?

Gemiddeld zit in iedere klas één kind dat seksueel wordt misbruikt of in het verleden seksueel misbruikt is. Leerkrachten kunnen veel betekenen voor deze leerlingen. Door aandacht te besteden in de klas aan seksualiteit, aan wensen en grenzen, aan leuk aanraken en niet leuk aanraken. En door een veilige haven voor deze kinderen te zijn. Om leerkrachten hierbij te ondersteunen zijn deze korte vlogjes gemaakt. IvaInkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Bicanic, landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld, legt hierin op een laagdrempelige manier uit waar leerkrachten tegenaan kunnen lopen als zij te maken krijgen met een kind dat seksueel misbruik heeft meegemaakt. Leerkrachten kunnen deze vlogjes zelf bekijken en er ook in het team met elkaar over spreken. Bekijk de vlogs voor kinderen en de vlogs voor leekrachten

Ingezonden door: Centrum Seksueel Geweld. 

Bekijk ook andere tips voor thuis en lees meer informatie over Gezonde School THUIS.