Door de Gezonde School-matrix in te vullenĀ krijgt u een beeld van wat uw school al doet op de pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Ook krijgt u overzicht van wat uw school nog meer kan doen op deze pijlers. De Gezonde School-matrix kunt u gebruiken bij stap 1, 3 en 6 van de Gezonde School-aanpak.