In de Gezonde School-matrix vult u voor alle thema’s van Gezonde School in welke activiteiten uw school al uitvoert op de vier pijlers. Hierdoor krijgt u een compleet overzicht van wat u al allemaal doet en waar nog kansen liggen. U kunt de Gezonde School-matrix samen met de werkgroep Gezonde School invullen. Zo werkt u gelijk aan het creëren van draagvlak. De Gezonde School-matrix kunt u gebruiken bij stap 1, 3 en 6 van de Gezonde School-aanpak.