‘Er gebeurt al veel op het gebied van gezondheidsbevordering in ons land, maar er is grote behoefte aan samenhang. Op die weg worden nu belangrijke stappen gezet', vertelt Mariken Leurs (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in dit document.