In deze infographic ziet u de resultaten van de vragenlijst aan het panel Gezonde School van oktober 2017.