Op het Ubbo Emmius in Winschoten vinden ze het belangrijk om betrokken en inspirerend te zijn. Zeker op het gebied van gezondheid. Ieder mens presteert beter als het goed in zijn vel zit, zowel op cognitief, mentaal, fysiek als sociaal emotioneel vlak. Het Ubbo Emmius wil met de Gezonde School een bron van inspiratie zijn, zodat leerlingen, ouders en werknemers kunnen excelleren op ieder vlak.