Voorbeeldvragen die gebruikt kunnen worden om te ontdekken waar leerlingen, ouders, verzorgers, leerkrachten en andere schoolmedewerkers behoefte aan hebben bij het kiezen van een thema om aan te werken met de Gezonde School-aanpak.