Voeten van studenten op steps


Het creëren van draagvlak doet u in onderstaande vijf stappen.

 • Wie zijn de belangrijkste samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten uw eigen school of locatie?
 • Inventariseer hun doelen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijze.
 • Is er sprake van mogelijk tegengestelde belangen?
 • Welke gezondheidsgegevens zijn mogelijk belangrijk voor het creëren van draagvlak, omdat ze anderen kunnen overtuigen dat het goed is een bepaald gezondheidsprobleem te gaan aanpakken?
 • Zorg voor een beknopte en concrete omschrijving van uw projectvoorstel en werkplan.
 • Geef een presentatie of gebruik het filmpje Gezonde School: Landstede MBO.
 • Bedenk welke argumenten voor uw plan de belangrijkste partijen en partners zullen aanspreken.
 • Kom in gesprek met betrokkenen. Vraag feedback op uw plan.
 • Laat uw voorstel zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van betrokken partijen.
 • Besteed vooral aandacht aan de voordelen voor elke betrokkene. Vraag eventueel iemand die veel invloed heeft om het voorstel te presenteren.
 • Schrik niet van een paar negatieve reacties. Verdedig uw voorstel niet; laat het liever aanvullen.
 • Behalve rationele argumenten hebben mensen vaak persoonlijke redenen om mee te doen: ze willen bijvoorbeeld maatschappelijk betrokken zijn, er zelf voordeel van hebben, plezier in de samenwerking ervaren of nieuwe expertise opdoen. Speel ook daarop in.
 • De meeste mensen vinden het belangrijk om mee te praten over de nadere invulling van Gezonde School. Timmer uw voorstel dus niet dicht. 
 • Het opzetten van een werkgroep is belangrijk voor draagvlak; zo maakt u anderen ‘mede-eigenaar’.
 • Denk ook aan randvoorwaarden, zoals tijd, geld en een duidelijke taakverdeling.
 • Breng Gezonde School regelmatig en bij verschillende gelegenheden onder de aandacht en deel successen met alle betrokkenen.
 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak: ziet iedereen nog steeds de voordelen, stemmen ze nog in, dragen ze nog bij?
 • Soms wil iemand eerst even afwachten en haakt hij of zij later aan. Bied die mogelijkheid en verbreed zo gaandeweg het draagvlak.