Studenten die bewegen en sporten voelen zich gezonder, fitter en hebben minder last van stress. Lichaamsbeweging heeft daarnaast een positieve invloed op hun zelfontplooiing: ze ontwikkelen zelfvertrouwen, doen vaker aan zelfreflectie, leren omgaan met winst en verlies en leren verschillende vaardigheden. Ook wordt beweeg- en sportactiviteiten heel vaak gedaan samen met anderen. Ze leren rekening te houden met anderen en raken bewust van het effect van hun eigen gedrag op de medestudenten. Omdat de jong volwassenen juist op deze leeftijd minder prioriteit aan bewegen en sport geven is een gevarieerd beweeg- en sportaanbod, afgestemd op de interesses en passende bij hun toekomstige beroepsuitoefening noodzakelijk.

Criterium om het vignet te behalen

 • Iedere student neemt gedurende zijn schoolloopbaan tenminste deel aan vijf verschillende beweeg- en sportactiviteiten, verdeeld over tenminste drie verschillende categorieën dan wel (activiteits)gebieden. Deze activiteiten biedt de locatie tenminste drie achtereenvolgende weken.

Tips

 • Er bestaat een groot en divers aanbod van lesprogramma’s en trainingen rondom Bewegen en sport. Ga hiervoor naar de zoektool Gezonde School-activiteiten. Hierin staan programma’s waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria.
 • Zorg voor een gevarieerd en laagdrempelig aanbod voor alle studenten, inclusief de ‘kwetsbare’ groepen, zoals inactieve studenten, motorisch zwakkere studenten of studenten met overgewicht.

  Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

  Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat studenten moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema bewegen en sport (fysiek actief).

  Lessendatabase Vitaal mbomiddelbaar beroepsonderwijs : sporten uitgewerkt

  Het platform Bewegen en Sport heeft in 2011-2012 samen met diverse mbo-docenten en -studenten, meerdere sportbonden, de transportbranche en een schrijversgroep een digitale lessendatabase (link) voor het mbo ontwikkeld. De lessendatabase ‘Vitaal mbo’omvat de thema’s vitaal werknemerschap, vitaal burgerschap en bewegen en sport. De lessendatabase sluit goed aan op de leefstijlthema’s uit Testjeleefstijl.nl en biedt scholen de mogelijkheid om hun lesprogramma vanuit Gezonde School-beleid en Loopbaan & Burgerschap op maat vorm te geven.