Door met studenten in de lessen aan de slag te gaan met thema’s in relatie tot Fysieke veiligheid kunt u hun gedrag en vaardigheden positief beïnvloeden, waardoor er minder ongevallen plaatsvinden.

Wat kunt u doen?

  • Bespreek thema's als veilig werken in werkplaatsen en praktijklokalen.
  • Organiseer, eventueel samen met stageaanbieders, voorlichtingsavonden of themalessen over de veiligheid op de diverse werkplekken. Praktijksimulaties in de vorm van rollenspelen zijn hierbij aan te bevelen.
  • Vergeet ook de verkeersveiligheid rondom uw school niet.

Laat de studenten om de beurt een les uit één van de thema’s voorbereiden en bespreek de eventuele risico’s en maatregelen in de groep. Denk hierbij aan:

  • Veiligheid op het schoolplein (inrichting en gedrag).
  • Veiligheid tijdens gymlessen (inrichting en gedrag).
  • Verkeersveiligheid rondom de school.
  • Brandveiligheid op school.
  • Veilig omgaan met muziek op je koptelefoon.
  • Gehoor beschermen tijdens feestjes.

Het thema Fysieke veiligheid biedt activiteiten/ lespakketten voor scholen. Ga hiervoor naar de zoektool met Gezonde School-activiteiten MBO voor diverse lesprogramma's over fysieke veiligheid. Hiervan hebben professionals uit de praktijk vastgesteld dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria.

Tips

Maak gebruik van de lessendatabase Vitaalmbo.nl: Het platform Bewegen en Sport ontwikkelde in 2011-2012 samen met diverse mbomiddelbaar beroepsonderwijs -docenten en –studenten lessen over o.a. stress, coping, arbeidsrisico’s vitaliteit en regelgeving lessen. De lessendatabase ‘Vitaal mbo’ omvat naast vitaal werknemerschap, ook lessen over vitaal burgerschap en bewegen en sport. De lessendatabase sluit goed aan op de leefstijlthema’s uit Testjeleefstijl.nl en biedt scholen de mogelijkheid om hun lesprogramma vanuit Gezonde School-beleid en Loopbaan & Burgerschap op maat vorm te geven.