Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs gaan aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden. Wat moeten jongeren nú leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Kennis van media en de werking ervan maken daar onderdeel van uit.

Neem mediawijsheid op in het lesprogramma. U vindt een verzameling lessen op Medialessen.wikiwijs.nl voor iedereen in het onderwijs die aan de slag wil met mediawijsheid. Gemaakt door diverse organisaties, over uiteenlopende onderwerpen.

Tips

  • It's up to you is een interactieve film die als interventie tegen cyberpesten wordt ingezet op scholen. Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. Samen met de aansluitende discussie in de klas, dient de film als volwaardig lespakket dat past in een schoolbrede aanpak tegen pesten.
  • Website MBO Mediawijs bevat lessen en workshops van het practoraat Sociale Media, waarvan het Mediacollege Amsterdam de initiatiefnemer is. Doel van dit project is om tot onderwijsverbetering te komen middels de inzet van sociale media.
  • Praten over online identiteit en identiteitsfraude kan bijvoorbeeld naar aanleiding van het filmpje en het verhaal van Freek, wiens identiteit werd gehackt. Het filmpje laat haarfijn zien wat de vergaande gevolgen zijn van een identiteitshack.
  • De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Voorbeeld: Serie videoportretten New Kids on the Web

New Kids on the Web

Hoe gaan jongeren om met media? In de serie videoportretten New Kids on the Web geven acht tieners een kijkje in de keuken van hun digitale wereld. Wat maken ze zoal mee op internet? Wat zijn de leuke en minder leuke ervaringen? Zo vertelt Jasmijn over hoe ze via sociale media werd gepest. Nando legt uit hoe je ondernemer kunt worden op internet en Alex belicht de leuke en minder leuke kanten van gamen.