Erkende Gezonde School-activiteiten

De school voert een lesaanbod of lespakket uit voor de thema’s roken, alcohol en drugs. Vanuit het Trimbos-instituut is er bijvoorbeeld het preventieprogramma Helder op school.

Aandacht Onderwerpen

De school besteedt in verschillende leerjaren, structureel en niet eenmalig, aandacht aan roken-, alcohol- en drugspreventie in de les. In de lessen dient in ieder geval aandacht te zijn voor vaardigheden van de student op het gebied van bijvoorbeeld groepsdruk of zelfcontrole, maar dit is leeftijdsspecifiek. Zie hiervoor de richtlijnen van de verslavingspreventie. In de richtlijnen verslavingspreventie vindt u op een rij wat u beter wel en beter niet in de lessen kunt doen per leeftijdsgroep.

Borging onderwijsactiviteiten

In het schoolbeleid is opgenomen welke lessen of activiteiten voor de studenten in welke leerjaren worden ingezet rondom tabak, alcohol en drugs en wie daarvoor verantwoordelijk is (sectie/afdeling).

Deskundigheidsbevordering

Om de interventies zo effectief mogelijk uit te voeren en de kwaliteit van de lessen hoog te houden, is het volgen van een docententraining verplicht. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon van uw lokale GGDGemeentelijke gezondheidsdienst of IVZ.

Informatie ouders

Door ouders te informeren over het lesprogramma zijn zij beter voorbereid als hun kind thuiskomt met vragen over dit thema. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld via de schoolgids of een (digitale) nieuwsbrief.