• Om het binnenmilieu te verbeteren zijn verschillende maatregelen nodig. Bij het Waarborgfonds en Kenniscentrum Ruimte OK vindt u concrete handreikingen voor een beter binnenmilieu.
  • De gezondheid van kinderen houdt veel ouders bezig. Informeer de ouders op een ouderavond wat de school doet aan een fris binnenmilieu.