Wat kan de school doen?

Hygiëne betreft handen, lucht en materialen. Scholen kunnen de volgende dingen doen:

 • Zorg voor goede handhygiëne bij medewerkers en studenten:
  • Was de handen met water en zeep.
  • Als handen zichtbaar vuil zijn.
  • Na een toiletbezoek.
  • Voor en na het eten.
  • Na gymlessen en buitenspelen.
  • Na schoonmaakwerkzaamheden.
  • Na contact met dieren of mest.
  • Na hoesten, niezen of het snuiten van de neus.
 • Gebruik voorbeeldpictogrammen voor handen wassen en hoest- en niesdiscipline.
 • Ventileren: doordat in slecht geventileerde ruimten de lucht veel ziekteverwekkers bevat, bestaat een verhoogde kans op infectieziekten. Ventileer ruimtes 24 uur per dag, lucht ze minimaal eenmaal per dag. Neem dit op in het schoonmaakrooster (wanneer, hoe en wie het doet).
 • Schoonmaken: besteed extra aandacht aan het reinigen van speelgoed en van handcontactpunten, zoals kranen, lichtknopjes, deurkrukken en doorspoelknoppen. Overdracht van ziekteverwekkers gaat gemakkelijk via deze oppervlakken.
  • Zorg naast een schoon toilet ook voor een schone spoelknop, kraan, handdoekhouder, lichtschakelaar en de deurklink.
  • Plaats het fonteintje in de toiletruimte, met de juiste voorzieningen zoals vloeibare zeep en papieren handdoekjes.