Door vroegtijdig te signaleren wat er in en rond de school gebeurt aan (bijna) ongevallen en welke risico’s kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, kunt u op tijd maatregelen nemen. Signaleren begint bij meten. 

Wat kunt u doen?

  • Breng periodiek en jaarlijks in kaart welke risico’s er in het schoolgebouw en op het schoolplein zijn waardoor studenten letsel op kunnen lopen.
  • Loop samen met medewerkers het gebouw door als het bijvoorbeeld extra druk is. Denk hier aan een piekmoment zoals de binnenkomst van de studenten en de pauzes.
  • Benoem ieder jaar naar aanleiding van de risico-inventarisatie de acties die nodig zijn om de kans op risico’s te verkleinen, want elk gebouw en elke omgeving, nieuw of oud, verandert voortdurend.
  • Registreer alle ongevallen en bijna-ongevallen met een registratiesysteem. Zo brengt u onvermoede gevaarlijke situaties aan het licht. Neem maatregelen om die situaties in de toekomst te voorkomen. Dat kan met een wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie.
  • Registreer het aantal gevallen van gehoorschade; neem bijvoorbeeld jaarlijks een gehoortest af,  zoals de online Oorcheck, en houd bij hoeveel studenten na een schoolfeest gehoorklachten hebben.
  • Check de brandveiligheid, gehoorveiligheid en de risico’s tijdens de gymles, inclusief de onderhoudsstaat van de materialen.
  • Doe 1-2 keer per jaar een ontruimingsoefening en gebruik de resultaten voor verbetering van uw veiligheidsbeleid.

Tips

  • Zet de VO Veiligheidsmanager in. Dit is een online hulpmiddel om de school en de omgeving veiliger te maken met een integrale aanpak.
  • Check de geluidsniveaus. U kunt dit in kaart te brengen door gebruik te maken van een decibelmeter (specificatie: type klasse II) of decibelapp.