Wat kan de school doen?

U kunt zelf signaleren door regelmatig te registreren wat de stand van zaken is t.a.v. hygiëne.

  • Gebruik de checklist gezondheidsrisico’s.
  • Wees alert op ziekteverschijnselen.
  • Wees alert op gedragsverandering bij studenten, dit kan veroorzaakt worden door ziekte.
  • Neem contact op met ouders als een student er niet goed uitziet of zich niet lekker voelt.
  • Als een student een besmettelijke ziekte heeft, dienen ouders dit te melden.