Jongeren vergroten hun internetvaardigheden door al doende online ervaring op te bouwen. Docenten kunnen dit versterken door te helpen te reflecteren op gedrag door zowel de positieve kanten en de risico’s te bespreken.  Het aangrijpen van nieuwsberichten is een laagdrempelige manier om in gesprek te gaan. In het gesprek kunnen signalen van risicovol of grensoverschrijdend gedrag worden herkend.

Tips voor een gesprek

Sociale media zijn een verrijking bij het maken van schoolwerk. Maar wat doe je bij digitaal pesten, geweldsfilmpjes, het doorsturen van seksueel getinte berichten etc.? Ook kan er aandacht zijn voor de fysieke gezondheid (bewegen, overgewicht) in relatie tot mediagebruik en de inhoud. Wat doet reclame en andere media-inhoud met je? Denk aan snacks, alcohol in soaps of reclame, de superdunne modellen in shows, de gespierde macho’s in films. Wat vinden jongeren daarvan?

Digitaal pesten

Op de website van Mediawijsheid vind je veel informatie over cyberpesten. Hoe kun je cyberpesten aanpakken en voorkomen? En wat kun je bijvoorbeeld doen als school?