jongen loopt door de gang


Een gezond binnenmilieu op scholen is belangrijk. Zo zorgt een gezond binnenmilieu voor een verlaging van gezondheidsklachten, minder ziekteverzuim en een verhoging van het welzijn en verbetering van prestaties van zowel studenten als personeel.

Om de effectiviteit van de activiteiten op het thema Binnenmilieu te vergroten is het belangrijk om aan de volgende pijlers te werken:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van Gezonde School vindt hieronder een beschrijving. U kunt geen themacertificaat aanvragen voor dit thema. 

Om ook studenten bewust te maken van een gezond binnenmilieu en energiebezuiniging op school zijn er diverse lespakketten ontwikkeld. Ga hiervoor naar de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

 • Om het binnenmilieu te verbeteren zijn verschillende maatregelen nodig. Bij het Waarborgfonds en Kenniscentrum Ruimte OK vindt u concrete handreikingen voor een beter binnenmilieu.
 • De gezondheid van kinderen houdt veel ouders bezig. Informeer de ouders op een ouderavond wat de school doet aan een fris binnenmilieu. 

Door vroegtijdig gezondheidsproblemen te signaleren, kunt u op tijd maatregelen nemen. Signaleren begint bij meten. U kunt daarbij letten op:

 • Luchtkwaliteit (concentratie van stoffen in de lucht). Gebruik hiervoor een CO2Koolstofdioxide - meter. De ventilatie in een leslokaal is goed als de CO2 waarde onder de 1000 ppm ligt.
 • Vocht en biologische agentia (allergenen, schimmels).
 • Temperatuur (comfort). Een aangename temperatuur in de school in de wintermaanden ligt tussen de 18 en 22 graden.
 • Geluid (zowel van installaties in huis als geluid van buiten).
 • Let ook op de signalen die studenten zelf afgeven. Klagen ze over hoofdpijn, sufheid, concentratieverlies, warmte? Dit kan een teken zijn dat het binnenmilieu niet optimaal is.

Tips

Geef het thema Binnenmilieu een structurele plek in het beleid van uw school. Bijvoorbeeld op de website, in een projectplan, schoolwerkplan, schoolgids, jaarkalender of meerjarenbeleidsplan.

 • Beschrijf de afspraken over binnenmilieu, zoals de luchtkwaliteit, temperatuur, geluid en schoonmaak. Hoe vaak wordt een CO2Koolstofdioxide -meting gedaan in elk lokaal? Wat te doen bij extreme warmte of kou? Hoe vaak en wat wordt er schoongemaakt?
 • Zorg voor de aanwezigheid van een hitteprotocol.
 • Inventariseer de school op aanwezigheid van asbest en neem indien nodig passende maatregelen:
  • De school heeft, indien de school gebouwd is vóór 1 januari 1994, een asbestinventarisatie die na 2005 is uitgevoerd volgens de richtlijn SC 540.
  • Indien asbest aanwezig is en actueel risico oplevert heeft sanering plaatsgevonden of sanering staat op de planning.
  • Indien asbest aanwezig is zonder actueel risico volstaat de aanwezigheid van een asbestbeheersplan.

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Binnenmilieu ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Meer informatie

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Binnenmilieu.