Een gezond binnenmilieu op scholen is belangrijk. Zo zorgt een gezond binnenmilieu voor een verlaging van gezondheidsklachten, minder ziekteverzuim en een verhoging van het welzijn en verbetering van prestaties van zowel studenten als personeel.

Wat kan de school doen?

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Binnenmilieu. Naast het werken aan de pijlers kan de school aandacht geven aan de volgende onderdelen. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Binnenmilieu. De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen.

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Handige links