In de dagelijkse praktijk is een ongeluk of incident niet altijd te voorkomen. De kans op een (bijna) ongeval op of rond school kunt u beperken door het opstellen van een schoolbreed veiligheidsbeleid. Door samen met studenten aandacht te besteden aan risico’s en veiligheid, creëert u op school een veiliger klimaat waar studenten tot in hun carrière op de arbeidsmarkt profijt van kunnen hebben.

Wijziging thema

Werkt uw school aan het thema Fysieke veiligheid of is uw school dit van plan? Per 2022 is Fysieke veiligheid geen gezondheidsthema meer binnen Gezonde School. Het is dan dus niet meer mogelijk om binnen het kader van Gezonde School aan dit thema te werken. Wanneer u met het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan dit thema werkt ontvangt uw school hierover bericht. Neem in andere gevallen contact op met de Gezonde School-adviseur van de lokale GGDGemeentelijke gezondheidsdienst .

Wat kan de school doen

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Fysieke veiligheid. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Fysieke veiligheid. De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen.

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Handige links

  • VeiligheidNL: Zij richten zich op veiligheidsproblemen die letsels veroorzaken.
  • Arboportaal.nl (Ministerie SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • De Arbowet is van toepassing op werkgevers en werknemers. Hierin wordt een groot aantal verplichtingen beschreven van:
    • de werkgever met betrekking tot de zorg voor de arbeidsomstandigheden
    • de werknemer met betrekking op het juiste gebruik van arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen, het direct melden van gevaarlijke situaties, etcetera.
  • Informatie over de wettelijke eisen en ondersteuning op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld tips en aanbevelingen, praktijkverhalen, instrumenten etc., is te vinden bij Voion.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Fysieke Veiligheid.