Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

Mbo-studenten lopen extra risico om gehoorschade op te lopen. Zowel door de beroepen waarin ze zullen gaan werken als door risicogedrag in de vrije tijd, zoals harde muziek. De Nationale Hoorstichting heeft daarom met behulp van mbomiddelbaar beroepsonderwijs middelbaar beroepsonderwijs -docenten lesmateriaal ontwikkeld en dit gratis ter beschikking gesteld aan mbo-instellingen. Het heet ‘Oorcheck op het mbo’ en is hier gratis te downloaden. Oorcheck op het mbo bestaat uit 8 lesmodules, waarvan één keuzemodule, een handleiding voor de docent bij de lesmodules, en een handleiding voor de docent met achtergrondinformatie over gehoorschade. Met het lesmateriaal kan bewustwording gecreëerd worden en daarmee veilig luistergedrag en beschermingsgedrag gestimuleerd. Hierdoor kan (verdere) gehoorschade voorkomen worden.

Tips

  • Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het gehoor van studenten en (risico’s op) gehoorschade bespreekbaar te maken, is er een Oorcheck hoortest beschikbaar. Deze Gezonde School-activiteit is opgenomen in de database met Gezonde School-activiteiten. Hierin staan programma’s waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria.
  • Op Testjeleefstijl.nl vinden jongeren informatie, tips, apps en filmpjes over alle leefstijlthema's, waaronder gehoor. De leefstijltest is een hulpmiddel voor jongeren. Zij worden zich bewust van hun eigen leefstijl en de kenmerken van een gezonde leefstijl en zij krijgen concrete handvatten voor verbetering aangereikt.
  • Met de MP3-check kunnen jongeren snel nagaan wat hun manier van muziek luisteren voor invloed heeft op hun gehoor. Luisteren ze veilig of kan het beter?