Langdurige blootstelling aan (te) hard geluid kan blijvende schade aan het gehoor veroorzaken, zoals oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies. Omdat gehoorschade vergaande gevolgen kan hebben voor zowel het persoonlijke leven als het werkzame leven is het belangrijk dat gehoorschade voorkomen wordt. Besteed daarom samen met studenten aandacht aan de risico’s.

Wat kan de school doen?

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Gehoorschade. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema Gehoorschade. Ook kunt u de Gezonde School-adviseur vragen naar relevante gezondheidscijfers op school-, gemeente- of regioniveau. 

Gehoorschade is een belangrijk onderdeel van het thema Fysieke Veiligheid. U kunt geen themacertificaat aanvragen voor dit thema.

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Meer informatie

De campagne ilovemyears.nl is bedoeld om uitgaanspubliek te waarschuwen voor de risico’s op gehoorschade door harde muziek. En uit te leggen wat mensen kunnen doen om hun oren goed te beschermen zodat ze een leven lang kunnen genieten van hun favoriete muziek. De campagne is tot stand gekomen in samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de organisatoren van muziekevenementen en poppodia, de Vereniging van Evenementenmakers en de Vereniging Nederlands Poppodia en Festivals.