Schoolomgeving

Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling op gehoorschade bestaat uit een wisselwerking tussen de fysieke en sociale omgeving en het gedrag van de studenten en medewerkers.

  Tips

  • Denk aan een veilig geluidsniveau. Volgens arbo-wetgeving zijn maatregelen nodig bij geluidsniveaus van meer dan 80 decibel (dB). Zorg daarom voor goede akoestiek in gymzalen en praktijklokalen, en zo nodig voor gehoorbescherming. Deze eisen gelden voor zowel docenten als toekomstige werknemers (studenten).
  • Begin 2018 leverde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapport op met daarin: 1) een advies ten aanzien van te hanteren maximale geluidsniveaus, 2) een advies ten aanzien van het meten van de geluidsniveaus.  De adviezen spitsten zich toe op openbaar toegankelijke settings met versterkte muziek, zoals schoolfeesten. In deze infographic staan de adviezen uitgewerkt en worden bruikbare tips voor de praktijk gegeven.
  • Houd studenten op afstand van de boxen. Zorg er voor dat studenten op minstens 2 meter afstand van de box blijven. Bijvoorbeeld door een hek te plaatsen rondom de boxen.
  • Wijs studenten op het periodiek doen van een (online) gehoortest, zoals de Oorcheck.
  • DeBesteSchoolfeesten heeft al 25 jaar ervaring met het organiseren van feesten op en namens middelbare scholen. Het bedrijf voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor een feestelijke sfeer, maar ook voor een gezond geluidsniveau. Hoe zorg je ervoor dat een schoolfeest ook een feest voor de trommelvliezen is?
  • Verantwoordefeesten.nl is een volwaardig feestconcept voor jongeren van 12 t/m 17 jaar met aandacht en regels voor onder andere gehoorbescherming. Elke bezoek(st)er van een feest georganiseerd door Verantwoorde Feesten krijgt bijvoorbeeld een set herbruikbare oordoppen met muziekfilter. Ook wordt voldaan aan het convenant ‘preventie gehoorschade muzieksector’, staan de muziekboxen op afstand van de bezoekers en wordt er een ‘rustruimte’ voor de oren geboden.