De locatie gaat periodiek na hoe het is gesteld met de gezondheid van studenten op het gebied van het gehoor, en risicogedrag ten aanzien van gehoorschade. Hiervoor kan de locatie de module ‘Gehoor en muziek’ gebruiken.

 

Tip!  Check de geluidsniveaus. U kunt dit in kaart brengen door gebruik te maken van een decibelmeter (specificatie: type klasse II) of decibelapp.