Niet alle studenten praten thuis over relaties en seksualiteit. Ook krijgen sommige studenten verkeerde of onvolledige informatie. Het is daarom cruciaal dat alle studenten op school seksuele vorming krijgen. Seksuele vorming draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van de studenten, en aan de preventie van ongewenste zwangerschappen, seksuele grensoverschrijding, soaSeksueel overdraagbare aandoeningen/hiv en homonegatief gedrag. Dit leidt tot meer zelfbewuste, seksueel gezonde jongeren en jongvolwassenen, en uiteindelijk ook minder schooluitval en een beter toekomstperspectief. Daarnaast kan het helpen om de sfeer in de klas en het contact tussen studenten onderling en met de docent te verbeteren. Het geven van seksuele vorming is investeren in een goed en veilig schoolklimaat.

Waarom aandacht voor dit thema?

Sommige studenten hebben wellicht al informatie gekregen op het voortgezet onderwijs of het basisonderwijs. Les geven aan studenten in het middelbaar beroepsonderwijs betekent les geven aan jongeren en jongvolwassenen die hun seksualiteit of seksuele normen en identiteit ontdekken of vormgeven. Een aantal van hen is al seksueel actief. Anderen zijn op een leeftijd dat dit waarschijnlijk niet lang meer zal duren. De informatie die ze op deze leeftijd ontvangen kunnen ze toepassen in hun huidige leefsituatie.

 Seksuele vorming is onderdeel van de dimensie vitaal burgerschap. Deze dimensie is erop gericht dat studenten bewust worden van hun eigen leefstijl. Het onderwerp seksualiteit wordt daarbij expliciet genoemd.

Wat kan de school doen op dit thema?

De school kan op verschillende manieren bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling van studenten. Bijvoorbeeld door relationele en seksuele vorming te geven aan de hand van erkende lesprogramma’s en activiteiten die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Deze lesprogramma’s en activiteiten gaan over meer dan alleen de biologische kant van seks. Ook de relationele kanten, zoals seksuele weerbaarheid, het aangeven van wensen en grenzen, seksuele diversiteit en het voorkomen van soaSeksueel overdraagbare aandoeningen’s en ongewenste zwangerschappen krijgen dan aandacht. Ook kan er bijvoorbeeld een projectweek worden georganiseerd of de school kan meedoen aan de Week van de Liefde. Het is belangrijk dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en dan adequaat kunnen handelen.

Wat een school nog meer kan doen: het beleid vastleggen, studenten betrekken door informatie te geven, zorgen voor een goede zorg- en signaleringstructuur, samenwerken met ketenpartners zoals de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , en zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Door te werken aan de pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid op het thema Relaties en seksualiteit. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema Relaties en seksualiteit. Ook kunt u de Gezonde School-adviseur vragen naar relevante gezondheidscijfers op school-, gemeente- of regioniveau. 

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen

Wilt u voor het thema Seksualiteit en relaties laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Seksualiteit en relaties van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om het themacertificaat aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Handige links

Voor docenten

  • Seksuelevorming.nl geeft tips en tools voor het lesgeven over relaties en seksualiteit.
  • Langlevedeliefde.nl geeft informatie over de Lang Leven de Liefde lesmethode en op de website kan lesmateriaal gratis worden gedownload. 
  • Lesgevenindeliefde.nl biedt online ondersteuning aan docenten in het omgaan met lastige situaties in de klas in de vorm van films, ervaringsverhalen en tips. 
  • Stichting School & veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.
  • Gsanetwerk.nl geeft informatie en lesmateriaal over het opstarten van een Gay-Straight-Alliance.

Voor studenten

  • Sense.info geeft antwoord op alle vragen over seks.