Omdat evalueren een onmisbaar onderdeel is van de planmatige aanpak van Gezonde School, is het belangrijk al in het werkplan te omschrijven hoe u de evaluatie wilt aanpakken.

Plan de evaluatie vroegtijdig in

Wie enthousiast aan de slag gaat met Gezonde School, denkt vaak niet als eerste aan een evaluatie. Toch is het verstandig hier juist al vanaf het begin besluiten over te nemen. Op welke manier wilt u de Gezonde School-aanpak op uw school of locatie evalueren? En wie kan de evaluatie uitvoeren? Kunnen samenwerkingspartners (bijvoorbeeld de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst ) er bij helpen? 

Reserveer voldoende tijd en geld, spreek een heldere taakverdeling af en kies een geschikte evaluatiemethode. Denk bijvoorbeeld aan enquêtes, interviews, klankbordgroepen, observaties of documentenanalyses. Gebruik de evaluatieresultaten om in de werkgroep de vervolgstappen te bepalen: welke activiteiten zijn succesvol en kunnen gecontinueerd worden? En welke niet?

Tips

  • Verzamel informatie vanaf het begin van een activiteit: hoeveel studenten doen mee, hoe vinden zij de activiteit, hoeveel geld en tijd heeft het gekost?
  • Maak een kort verslag van activiteiten en gebruik dit ook voor de PRPublic relations. Stuur het bijvoorbeeld naar de lokale krant.
  • Maak verslagen van overleggen en gebruik de leerpunten daaruit om de aanpak bij te sturen. 
  • Houd in een logboek bij wat er gebeurt, tegen welke problemen u aanloopt en welke ideeën u heeft voor verbetering.
  • Een moment van reflectie (individueel of binnen de werkgroep) is ook een evaluatie. Maak er dan wel een aantekening van in het logboek.

U kunt Gezonde School op verschillende manieren evalueren: