Man werkt op laptop


Na akkoord op het projectvoorstel volgt een nadere uitwerking van de Gezonde School-aanpak in een werkplan. Het goedgekeurde projectvoorstel is daarvoor het uitgangspunt.

Van ideeën naar concrete plannen

De ideeën en beschrijvingen in het projectvoorstel gebruikt u als basis voor het werkplan. In het projectvoorstel staat beschreven wat de school al doet aan gezondheid en wat de wensen en behoeften zijn. Ook het aantal beschikbare uren en het budget is (globaal) bekend. In het werkplan werkt u dit met de werkgroep verder uit in concrete plannen. Het werkplan is de basis voor een succesvol implementatietraject op uw school.

Hoe stel ik een werkplan op?

Gebruik als hulpmiddel het format voor het werkplan. Het werkplan is uitgebreider dan het projectvoorstel, maar houd ook deze tekst zo kort en krachtig mogelijk.

Uit welke onderdelen bestaat een werkplan?

De onderdelen van het werkplan hebben zowel betrekking op organisatorische als uitvoerende werkzaamheden:

  • Projectorganisatie
  • Analyse van de huidige situatie
  • Gezondheidsthema's en activiteiten kiezen
  • Planning
  • Begroting
  • Communicatie
  • Evalueren

Over het kiezen van thema’s en activiteiten vindt u verderop meer informatie. Klik hier voor suggesties voor goede communicatie.

Het leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl

Het leerplankader 'Sport, bewegen en gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen werkplan te schrijven met betrekking tot het gekozen gezondheidsthema.

Wat vinden scholen van het leerplankader?

Twee scholen voor mbomiddelbaar beroepsonderwijs gaven in een interview hun indruk van het leerplankader en de Gezonde School-zoektool. Op welke manier kunnen ze deze gebruiken bij het opstellen van leerplannen? En hebben ze verder nog wensen, adviezen of vragen over met betrekking tot het leerplankader en de Gezonde School-zoektool? Lees hier het verslag van deze interviews.

Twee lachende meiden aan tafel

Voorbeelddocument: Beleidsplan Accent Praktijkonderwijs

Accent Praktijkonderwijs uit Amersfoort heeft een beleidsplan 2015-2019 opgesteld. Dit beleidsdocument over gezondheid helpt de school te focussen over het uitbouwen van gezonde ontwikkelingen in het onderwijs.