Afbeelding met logo Gezonde School


Communicatie is een cruciale voorwaarde voor een succesvolle Gezonde School-aanpak. Een breed draagvlak, een gezamenlijke visie en inzet en betrokkenheid worden in belangrijke mate bepaald door goede informatie. Het zorgt ervoor dat alle doelgroepen heldere informatie krijgen over de meerwaarde van Gezonde School, de doelen en prioriteiten en de geplande activiteiten. Wilt u de communicatie binnen het werkplan Gezonde School nader uitwerken? Het format werkplan Gezonde School biedt hiervoor een handig stappenplan.

Tips

  • Overweeg om regelmatig de publiciteit te zoeken, bijvoorbeeld om successen te delen, uw school onder de aandacht te brengen en om te reageren op gezondheidsincidenten in en rond uw school.
  • Om de herkenbaarheid van Gezonde School op uw school te vergroten, kan het goed werken om een beeldmerk, woordmerk of slogan in te zetten.