Lachende medewerker

 

Wat is de Gezonde School-aanpak?

De Gezonde School-aanpak helpt uw school om structureel de gezondheid van studenten en medewerkers te bevorderen. De aanpak versterkt wat uw school al doet. Dat betekent dus niet dat u als school per se meer hoeft te doen. Wel pakt u de zaken anders aan. In de Gezonde School-aanpak werkt u stap voor stap naar een structurele inbedding van gezondheid in het dagelijks werk en leven op de school.

Bereid u goed voor

De Gezonde School-aanpak heeft de grootste meerwaarde als de keuze voor thema’s en activiteiten aansluit bij de situatie van uw school. Aan de slag gaan met Gezonde School vergt dan ook een goede voorbereiding. Een schoolgezondheidsprofiel helpt u de meest relevante thema’s en bijbehorende activiteiten te kiezen. Deze informatie gebruikt u voor het maken van een projectvoorstel voor het college van bestuur of (locatie)directie en de medezeggenschapsorganen op uw school.

Voorbeeld: Gezonde School-aanpak ROC van Twente

Jongeren aan tafeltje in kantine

ROC van Twente werkt met de Gezonde School-aanpak. Ze willen hun ervaringen graag delen met andere scholen. Bekijk hier het projectplan Gezonde School, het handboek Gezonde School, geschreven aan de hand van ervaringen uit de pilot, en de handleiding training Gezonde School

Tip: projectvoorstel

Om een Gezonde School te worden is het belangrijk dat de aanpak goed gefaciliteerd wordt. Het projectvoorstel voor Gezonde School is een beslisdocument voor het college van bestuur of de (locatie)directie om geld en/of formatie te reserveren voor de Gezonde School-aanpak. Een goed projectvoorstel overtuigt de beslissers van de meerwaarde. Na akkoord op het projectvoorstel werkt u de Gezonde School-aanpak verder uit in een werkplan. Hoe u dit werkplan opstelt en uitvoert vindt u onder Beleid uitvoeren.

Tip: checklist voor docenten

Wat komt er zoal kijken bij de Gezonde School-aanpak? Kijk voor een overzicht van mogelijke stappen eens naar deze checklist Gezonde School-aanpak voor docenten mbo.