Docente en studenten in de klas


Om de directie en andere betrokkenen op school mee te krijgen, werkt het goed om uw plannen op hoofdlijnen samen te vatten in een prikkelend projectvoorstel.

Wat is een projectvoorstel?

Het projectvoorstel is te beschouwen als een korte pitch op papier voor de Gezonde School-aanpak. Wat speelt er op school? Wat zijn de wensen en behoeften? Op basis van het projectvoorstel kan het college van bestuur of de (locatie)directie beslissen om geld en/of formatie te reserveren voor de Gezonde School-aanpak. Een goed projectvoorstel vergroot het draagvlak en overtuigt de beslissers van de meerwaarde.

Wat staat er in een projectvoorstel?

In het projectvoorstel geeft u een beeld van de huidige situatie op school en de wensen en behoeften die er leven. U schetst in grote lijnen de ideeën om vanuit deze startsituatie een Gezonde School te worden en hoe dat past bij het beleid van de school (en de samenwerkingspartners). En u geeft aan welke randvoorwaarden het realiseren van uw plannen mogelijk maken. Laat u hierbij inspireren door Argumenten voor een Gezonde School. Gebruik voor het voorstel het format projectvoorstel. Reken voor het verzamelen van gegevens en het schrijven van het projectvoorstel op ongeveer 40 uur verspreid over 6 weken. 

Tip

Werkt uw school met zelfsturende teams? Tik dan het projectvoorstel ook af met de relevante teams. Let op: steun vanuit de directie blijft hoe dan ook belangrijk voor het slagen van uw plannen!

Voorbeelddocument: Beleidsplan Gezonde School

Vrouw met gezonde school beker

Het Drenthe College uit Emmen heeft een beleidsplan 2011-2015 opgesteld waarin hun Gezonde School-aanpak in kaart is gebracht. 

Voorbeelddocument: Beleid ROC Midden Nederland

jongeren mbo zitten bijelkaar

Het ROC Midden Nederland heeft de themacertificaten Bewegen en Sport en Voeding behaald. Lees meer over hun Gezonde School-aanpak dat de school heeft opgesteld.