Studenten in gang op school


Een Gezonde School heeft alleen kans van slagen als aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan. Daarom beschrijft u deze expliciet in het projectvoorstel. Zo geeft u aan wat er goed geregeld moet zijn voordat u concreet aan de slag kunt gaan na het akkoord op het voorstel.

  • Is er voldoende draagvlak voor de Gezonde School-aanpak? Niet alleen intern maar ook bij samenwerkingspartners of bijvoorbeeld ouders?
  • Is voor iedereen in en rond de school of locatie duidelijk wat de Gezonde School-aanpak betekent?
  • Is er consensus over de gezondheidsproblemen waar de school of locatie zich op richt?
  • Is er overeenstemming over de doelgroepen van de Gezonde School-aanpak op uw school of locatie? Richt de aanpak zich bijvoorbeeld alleen op studenten of ook op medewerkers?
  • Is er voldoende financiële ruimte om eenmalige én structurele activiteiten op te zetten? 
  • Zijn er voldoende geoormerkte uren voor de Gezonde School-werkgroep en de coördinator?
  • Staan alle neuzen in dezelfde richting?