jongeren achter computer


Waarom gezondheidsgegevens verzamelen?

Gezondheidsgegevens en gegevens met betrekking tot leefstijl en welbevinden helpen om de Gezonde School-aanpak goed te laten aansluiten op de wensen en behoeften binnen uw school of locatie. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over eetgewoonten, alcoholgebruik, bewegen, de manier van omgaan met elkaar, het binnenklimaat en werktevredenheid.

Hoe verzamelt u gezondheidsgegevens?

  • Verzamel gegevens via een gezondheidsmonitor of vragenlijsten. Vul de uitkomsten aan met gegevens van het zorg- en adviesteam, ziekteverzuimbegeleiding en schoolmaatschappelijk werk.
  • Vraag de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  naar uitkomsten van hun jeugdmonitor of haal informatie op uit de contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg.
  • De uitkomsten van health checks, fitheidstesten of vitaliteitstesten bieden inzicht in de gezondheid van medewerkers. Op websites van zorgverzekeraars kunt u hiervoor testjes vinden.
  • Vraag de GGD naar instrumenten om de fysieke en sociale omgeving van de school in beeld te brengen. 
  • Ook de studentenraad en medezeggenschapraad kunnen informatie verzamelen.

Tip

Laat studenten de test doen op Testjeleefstijl.nl. Dit is een 'Livestyle Reality Check' die gerichte feedback genereert waarmee studenten een persoonlijk actieplan kunnen opstellen.

Tips

  • Zorg voor een goede afstemming tussen uw schoolgezondheidsprofiel en het eventuele zorgplan op uw school. 
  • De Gezonde School-adviseur van de GGD kan u vaak helpen met het schoolgezondheidsprofiel, ook door gegevens van individuele studenten op schoolniveau te vertalen.