Opdrukken en elkaars hand vasthouden


Het creëren van draagvlak voor Gezonde School is een belangrijke voorwaarde voor succes. Als er draagvlak is én u weet dat te behouden, doet u sneller zaken en krijgt u meer voor elkaar.

Hoe bereikt u draagvlak?

Het creëren van draagvlak betekent dat u rekening houdt met wensen en meningen van bijvoorbeeld de directie, medewerkers, studenten, ouders en samenwerkingspartners. Draagvlak betekent in feite dat uw plan ook hún plan is geworden. Naast het overtuigen van het college van bestuur is het belangrijk om draagvlak te creëren bij direct betrokken beslissers. Denk hierbij aan gesprekken met onderwijs- en dienstendirecteuren. Zij hebben vaak invloed op het college van bestuur en kunnen u helpen de slagingskans van uw plannen te vergroten. 

Het creëren van draagvlak doet u in vijf stappen: identificeren, informeren, enthousiasmeren, in beweging brengen en deze beweging gaande houden.